Supporting Executive Excellence

KS Executive Support
 

Transcriptie

KS Executive Support is gespecialiseerd in het uitschrijven van geluidsopnamen van gesproken tekst zoals dictaten, interviews en vergaderingen.

De gesproken tekst wordt geheel conform uw wensen uitgewerkt. Bij een letterlijke uitwerking wordt de gesproken tekst zonder aanpassingen op schrift gesteld. Wordt een geluidsopname woordelijk uitgewerkt, dan leveren wij een taalkundig correcte tekst aan waaruit niet-relevante tekst is weggelaten. Indien gewenst, kunnen wij ook een gedegen samenvatting van de gesproken tekst maken. Afhankelijk van het soort uitwerking leent het transcript zich voor intern gebruik of voor publicatiedoeleinden. 

De geluidsopnamen kunnen digitaal en in alle gangbare formaten worden aangeleverd. De uitgewerkte tekst wordt u binnen de overeengekomen termijn als MS Word document per e-mail toegezonden. De kosten van een transcriptie zijn mede afhankelijk van de lengte en de kwaliteit van de geluidsopname, de uitwerkingsvorm en de gewenste levertijd.

Bent u op zoek naar een accurate transcribeerder? Neem dan contact met ons op.