Supporting Executive Excellence

KS Executive Support
 

Notuleerservice

KS Executive Support is gespecialiseerd in de verslaglegging van vergaderingen en bijeenkomsten. Notuleren is een tijdrovende en specialistische bezigheid. Een notuliste van KS Executive Support kan u veel werk uit handen nemen. Bovendien bent u verzekerd van haar onpartijdigheid. 

Voordat onze notulistes een vergadering voor u notuleren, stemmen wij de verslagvorm en andere specifieke wensen met u af, zodat de notulen dienovereenkomstig en conform de huisstijl van uw organisatie worden uitgewerkt. Desgewenst stellen wij bij het verslag ook een besluitenlijst en/of actielijst samen. De notulen worden in overleg, doch uiterlijk 10 dagen na de vergadering, als MS Word document per e-mail aangeleverd.

Indien gewenst, kunnen onze professionals u ook assisteren bij het organiseren en voorbereiden van uw vergadering.

Bent u op zoek naar een ervaren notuliste? Neem dan contact met ons op.